جشن بزرگ شب یلدا در کنار کودکان کار
(با همکاری موسسه طلوع مهر و دوستی)

🌱همه باهم یکی شدیم، شادی را بخش کردیم و هنوز راه بسیار داریم…برای روزی که دیگر آرزویی حسرت نباشد…

🌼 از همه‌ی عزیزانی که به هر نحوی در شاد کردن دل هایی که کمتر رنگ شادی را دیده‌اند و لمس کرده‌اند سهیم شدند، سپاسگزاریم.

فهرست