خیریه بچه های آسمان

0+
رویداد برگزار شده
0
افراد تحت حمایت
0
محصول حامیان

واحدها

مالی و تدارکات

این واحد متشکل از دو نفر، مسئول مالی کانون و ناظر مالی کانون می باشد. مسئول واحد مالی از اعضای شورای مرکزی و ناظر مالی کانون از کارمندان واحد مالی امور فرهنگی دانشگاه انتخاب می شوند.

تشکیلات

برنامه ریزی ، انسجام و هماهنگی های هرکانون یا تشکیل دانشجویی زیر نظر بخش تشکیلات آن است. لذا به جهت پیشبرد اهداف و برنامه های کانون ، وجوب بخش تشکیلات امری غیر قابل انکار است .

روابط عمومی

واحد روابط عمومی مسئولیت انجام تبلیغات و اطلاع رسانی برنامه های کانون از طریق شبکه های اجتماعی را بر عهده دارد.

فرهنگی

واحد فرهنگی به منظور آشنایی دانشجویان با محیط و فضای خیریه برنامه هایی در نظر گرفته است:
۱) بازدید از خانه ی سالمندان، کودکان بی سرپرست و از این قبیل مکان ها و گذراندن لحظاتی در کنار این عزیزان جهت همدردی با آن ها

شناسایی و کمک رسانی

کمک به نیازمندان یک فرهنگ والا و زیباست و عنایات و توجّهات فراوانی در فرهنگ اسلامی به دستگیری از نیازمندان و رسیدگی به محرومان شده است

آموزش

طرح آموزش از مهرماه ۹۶ در منطقه محروم امیرآباد نجف آباد با هدف مبارزه با تبعیض آموزشی شروع شده است.
در این طرح، مدرسین که از دانشجویان هستند، به تدریس و رفع اشکال برای دانش آموزان می پردازند.
با توجه به شرایط کنونی، طرح آموزش به صورت مجازی برای بیش از ۲۰۰ دانش آموز برگزار می شود.
فهرست